81a Germana Esperanto-Kongreso

Neubrandenburg 28-31.05.2004

 

Nomo                                                                     

Familianoj                                                               

Strato                                                                     

Poŝtkodo, urbo  _______________________________

Telefono/-fakso  _______________________________

E–adreso          _______________________________

Partoprenkotizoj (inkl. manĝojn + urborigardon)

Unua prezo por ordinara membro de GEA.

Dua prezo por senlaborulo, familiano / partnero.

Junulo (nask. inter 1.1.1977-31.12.89)

Naskiĝdato, se junulo / infano   __________________

Partoprenkotizoj  ĝis 31.12.2003

q  Ordinara membro de GEA     EUR    82 / 57          

q  Junularo (15-27 j.)                 EUR    42                

q  Infano (ĝis 14 j.)                    EUR    30                

q  Patrono de GEA  rabate        EUR   -20/-10           

q  Ne-membro de GEA aldone   EUR  +20/+10          

q  Eksterlandano el A-lando      EUR    52 / 42          

q  Eksterlandano el B-lando      EUR    42 / 37          

q  Ĝis 31.03.2004                     EUR  +10/ +5          

q  Poste aŭ surloke                  EUR  +20/+10          

q  Donaco al la kongresa kaso EUR                        

Tranoktado             Prezoj validos nur ĝis 28.02.2004

     Prezoj por 1 persono / 1 nokto, inkl. matenmanĝo

q  Ve   q  Sa   q  Di       q  1-lita   q  2-lita   q  3-lita

q  Hotel am Ring             ***      EUR  42/28/23          

q  Wohnheim Fritschehof EUR   28/23/--         

Ekskursoj

q  A - Anklam          dimanĉon   EUR    20                

q  B - Historio          dimanĉon   EUR    20                

 

bv. turni                                       Sume                


Ekskursoj :

 

Neubrandenburg  (inkl. en la kotizo)

- urborigardo, pordegoj, remparoj

- modelparko Meklenburgio

 

 

 

 

 

 

A) Anklam

-    vizito de Lilienthal-muzeo
flugpioniro el Anklam

-    vizito de burgo Klempenow
residejo de marŝalo Wallenstein

 

 

B) Historio de la regiono

-    vizito de burgo Stargard
gotikstila altaĵo-burgo en origina stato, iama centro de tiu regiono.

-    vizito de slava vilaĝo
en la landoj Meklenburgio kaj Pomerio nun loĝas mikspopolo de germanoj kaj slavaj popoloj, kiuj dum jarcentoj vivis unu apud la alia.


81a Germana

Esperanto-Kongreso

 

28a–31a de majo 2004

Neubrandenburg

 

Sub patronado de prezidantino de la urbo Neubrandenburg: Dolores Brunzendorf

 

Pomerio – ponto inter germanoj kaj poloj

 

 

festprelegantoj:

mag. Ĉeslav Baranovski

(vicprezidanto de PEA)

dro. Till Dahlenburg

(aŭtoro de Esperanto-libroj)
81a Germana Esperanto-Kongreso

Neubrandenburg 28. - 31.05.2004

Kongresejo : « Hotel am Ring »

Grosse Krauthöfer Str. 1

DE -17033 – Neubrandenburg

 

Per aŭto: desur urbocentra „ringo“, flanken en Ziegelbergstr., post 100 m maldekstren.

El stacidomo: per busoj 1, 5, 81, 90 ĝis „Rathaus“.

Ĉiuj aranĝoj okazos en la hotelo.

 

Urbo Neubrandenburg:

-    130 km norde de Berlino

-    meklenburgia urbo, fondita 1248,
konkerita kaj nuligita dum 30jara milito

-    aprilo 1945 konkero pere de la Ruĝa Armeo kaj poste forbruligo de la urbocentro

-    1952-1989 distrikta ĉefurbo kaj industria centro de la regiono

-    1990 memstara urbo en la nova lando
Meklenburgio-Pomerio

-    1971 fondo de Esperanto-Societo

-    ĉarma urbo en meklenburgia lagaro

-    la urbo ankoraŭ posedas la kompletan mezepokan muregon, kvar gotikajn pordegojn kaj remparan sistemon kun “Wieck”-domoj (elparolu: vik-domoj)

 

Organizado:                GEA-komisiito pri aranĝoj:

                                               Christian Darbellay
Kaisertr. 39,  DE-24143 Kiel
Tel. 0431 -73 77 88
Esperanto-Kiel@web.de

 

surloke:                       Werner Pfennig
Uns Hüsung 29/0705
17034 Neubrandenburg

                                    Tel. 0395 - 422 13 98

                                    81.GEKpfennig@web.de

 

Pagojn al GEA:            Sozialbank Mainz
BLZ:    550 205 00
Konto:  860 360 1
kodo:    81a GEK

aŭ UEA-konto:             geaa-n
PPP…              Plene Provizora Programo

(laŭ novembro 2003)

Vendredo        28.05.2004

ekde 14.00        akceptejo laboras

17.00                akcepto ĉe la urba prezidantino

18.00 – 1900     solena malfermo

19.00                vespermanĝo
20.00 – 22.30    interkona vespero

Sabato            29.05.2004

09.30 – 11.00    festprelegoj

11.15 – 12.45    urborigardo (inkl. en la kotizo)
13.00 – 14.00    tagmanĝo (inkl. en la kotizo)
14.00 – 17.00    fakaj kunvenoj
17.30 – 18.30    ekumena diservo

19.00                festa manĝo (inkl. en la kotizo)
20.30 – 22.30    kultura programo

Dimanĉo          30.05.2004
10.00- 12.00      jarkunveno de GEA

12.00 – 13.00    tagmanĝo (inkl. en la kotizo)

13.30 – 18.30    ekskurso al Anklam
13.30 – 18.30    ekskurso al Burg Stargard
19.00                vespermanĝo
20.30 – 22.30    nordgermana vespero

Lundo              31.05.2004

08.00                diservo/edifo
09.00 – 12.00    fakaj kunvenoj
12.00 – 12.30    solena fermo
12.30                adiaŭa tagmanĝo


La aliĝo nur validas post pago de la kotizo.

La kotizo inkludas la urborondiron sabaton, la tagmanĝojn de sabato kaj dimanĉo kaj la festan manĝon sabaton vespere.

Ĝi transdoneblas al alia persono, sed nur kun adapto supren de la pago, t.e. estas se junulo transdonas al plenkreskulo, necesas alpago de la diferenco, sed se plenkreskulo transdonas al junulo, la diferenco ne estos repagata.

 

Senkoste dormas infanoj ĝis 12 jarojn kun la gepatroj en la hotela ĉambro.

La internulejo situas en orienta kvartalo de Neubran­den­burg (6 km de la kongresejo), prefere nur por personoj kun aŭto. Tie ankaŭ eblas pli malmultekstaj tranoktoj, informiĝu ĉe:

Wohnheim Fritscheshof, Markscheider Weg 19, 17036 Neubrandenburg, tel. 0395-707 2967, fakso: 0395-707 2966.

 

o Mi pagis je la dato _______________  (por 81a GEK)

    o GEA-konto    o UEA-konto

o Mi deziras loĝi kun ___________________________

o Mi kontribuos al la programo (skribu sube)

o Mi petas ĉambron por faka kunveno (skribu sube)

 

Spaco por viaj aldonaj rimarkoj:

         ________________________________________

         ________________________________________

            ______________________________________

                     _________________________________

                           _____________________________

 

 

Bonvolu resendi al:

Esperanto-Kiel

Kaiserstr. 39

24143 Kiel

0431 - 73 77 88

81.GEK@web.de