Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informationen aus Deutschland

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

*********************************************************
INFORMITALE 96
Oficiala inform-servo de Itala Esperanto-Federacio
*********************************************************

En Pisa okazos la 74a Itala Kongreso de Esperanto


 

En Pisa okazos la 74a Itala Kongreso de Esperanto
Eŭropo: multaj lingvoj por komuna lando
Pisa, 01.-06.09.2007

La temo de la Kongreso estas Eŭropo, verŝajne la lando en la mondo kun pli da oficialaj lingvoj (21).
Tie ĉi, en la lulilo de la okcidenta kulturo, Esperanto povus roli jam de nun sian komprenigan, interkonigan kaj pacinstigan rolon.
Krom la diskuto pri la Kongresa temo, estas planataj ampleksaj seminarioj, kiuj kovros la plej diversajn interesojn de la partoprenantoj.
La organiza parto de la kongreso (inaŭguro, asocia asembleo, voĉdonoj de la federaciaj organoj) estos koncentrita inter sabato kaj dimanĉo,

dum lundo kaj mardo estos rezervitaj por la menciiatj seminarioj.
La kongreso aparte celos renkonton inter la esperantistoj kaj la urbo, tial oni planas samtempe kun la kongreso prezenti plurajn ekspoziciojn

pri Esperanto kaj pri la lingva problemo tra la urbo.
Krome, en la vesperoj oni planas organizi spektaklojn, malfermitajn al la tuta urbo.
Pli detalajn informojn oni trovos regule en la retpaĝaro

http://www.esperanto.it/html/fei/congresso.htm  

*********************************************************
Informitale
Itala Esperanto-Federacio
Itala Esperantista Junularo
via Villoresi, 38 I-20143 Milano - Tel+fax +39 02 58100857
http://www.esperanto.it
Kontribuojn sendu al:
Francesco Amerio
Kompilanto:
Francesco Amerio

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 03/06 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 03/06

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 01/07 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 01/07