Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informatiomnen aus Deutschland

 

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

 

PRINTEMPO DE PORSCIENCA VERKADO

 

2004 - Omaĝe al Paul Neergard,


La interreta dissendolisto "Per-Esperanto-Baza-Scienco" invitas vin kontribui al la unua Printempo de PorScienca Verkado. La ĉefaj celoj de la programo estas iniciati regulan kontribuon de  Esperantlingvaj sciencistoj en la movada vivo, krei eblecon de sciencaj interŝanĝoj pere de Esperanto, kuraĝigi studentojn de la sciencaj branĉoj al lernado de tiu ĉi lingvo kaj montri la utilon de Esperanto en scienca etoso kaj cele al seriozaj aplikoj.

Ni bonvenigas kontribuojn temante la fizikon, kemion, biologion kaj/aŭ matematikon en nivelo komprenebla al studentoj de la unuaj jaroj de universitatoj. La kontribuoj povas esti revizio de scienca koncepto aŭ scienca priskribo de natura fenomeno. Ili devas esti origine verkitaj en Esperanto kaj povas enhavi eltrovaĵojn de aliaj artikoloj laŭ reguloj de scienca citado.

Preferindas ne kontribui per skribaĵoj temante lingvajn aspektojn de scienca apliko de Esperanto, filozofion aŭ historion de la scienco.

Kontribuoj devas esti pretigitaj per Microsoft Word, aŭ en formato PDF (legebla per Acrobat Reader) aŭ GS (Ghost Script). Matematikaj formuloj devas esti ene de la teksto sed tabuloj, desegnaĵoj, grafaĵoj de kurboj kaj bildoj devas aldoniĝi al la fino de la teksto kaj sur apartaj paĝoj.
En listo de fontoj, oni ne traduku la titolojn de la revuoj, libroj aŭ eldonejoj (eĉ se ili estas skribitaj per la ĉina alfabeto).

Limdato por sendi la kontribuojn estas la fino de Marto 2004. Oni povas sendi ilin rete al:

Behrouz_fr@yahoo.fr

Aŭ surpapere al:

Behrouz SOROUSHIAN
20, rue Anatole France
91120 Palaiseau
F R A N C U J O


------------------------------------
Renato Corsetti, via del Castello, 1
IT-00036 Palestrina, Italujo
<
renato.corsetti@esperanto.org>
------------------------------------


Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 03/03 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 03/03