Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informatiomnen aus Deutschland

 

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

 

Labor-plano: Instruado - Retaj Kursoj

 

Karaj legantoj,

mi estas iom, eĉ tre, embarasita, ĉar mi devas prezenti al vi agadon de
italoj, miaj samlandanoj, kiel laŭdindan agadon.

En la labor-plano, kiun laŭgrade ĉiuj landaj asocioj estas ricevantaj, en la subĉapitro pri Instruado, estas skulptitaj la jenaj vortoj:

-------------------------------------------------
* Komputil-retaj kursoj kaj servoj ricevu emfazon . . . Oni aparte atentu en ĉi tiu periodo al trovado de lernantoj kaj lernhelpantoj en la retaj kursoj kaj pri kompletigo de la kursoj por enirigi la lernintojn en la
Esperanto-komunumon.
------------------------------------------------

Tio postulas celkonscian kunlaboradon inter ĉiuj: modernaj teĥnikistoj, kiuj
povas produkti programojn, junularaj gvidantoj, kiuj komprenas sian organizan taskon, gvidantoj de la tradiciaj landaj asocioj, kiuj komprenas,kiel la mondo ŝanĝiĝas.

Mi neniam ĉesos ripeti: ni estas ĉiuj sur la sama boato. Neniu estas pli
bela aŭ pli merita. Nur kune ni povas atingi ion, ĉefe se ni volas atingi, ke junaj lernantoj de Esperanto eniru la movadon. Bonvolu rigardi ĉefe la lastan alineon de la teksto.

La teksto, kiu sekvas, kaj kiun mi proponas kiel modelon por landoj, en kiuj tia kunlaboro ankoraŭ ne okazas, estas de du junaj italaj esperantistoj: Flavia Dal Zilio kaj Francesco Maurelli.

Kio okazas tiu-rilate en Germanujo? Mi scias, ke multo okazas, sed plaĉus
al mi legi de tempo al tempo pri tio.

Amike
Renato

*******************************************
KIREK: granda kaj grava itala sukceso

KIREK estas interreta senpaga kurso pri esperanto per kiu, dum la lastaj
jaroj, ĉiam pli ofte homoj alproksimiĝas al la internacia lingvo.
Jam en 1997 ekfunkciis la unua versio de la kurso, kiu estis traduko
de la kurso de ELNA (Esperanto-Ligo de Norda Ameriko).

La centra ideo de la kurso estas provizi al la kursanoj korektanton, tiel ke ili havu personan kontakton, kiu povas ilin gvidi. Multaj aktivaj italaj esperantistoj esperanti
ĝis ja per la kurso KIREK.

La jaroj pasis rapide kaj nun, post 6 jaroj de la unua versio, Itala
Esperantista Junularo (IEJ), kun la helpo de Itala Espranto-Federacio (IEF), finpretigis novan version de KIREK kiu estas traduko de la germana 'Korrespondenzkurs Esperanto' (Ulrich Becker, Berlin, 1990.
La kurso konsistas el dek unu lecionoj (de leciono 0 al leciono 10), faritaj per html-paĝoj. La leciono 0 estas eta prezentado de la lingvo kun facilaj ekzercoj kiujn la ĵus aliĝinto devas fari por daŭrigi la kurson kaj ricevi korektanton.
Tiam la kursano ricevas lecionon 1 kaj sendas la ekzercojn al la korektanto.

La kursano finas la kurson kiam li sendas al la korektanto la finan
skribaĵon. Tiam li ricevas atestilon kiun li ankaŭ povas uzi por gajni poentojn laŭ la nova itala sistemo de diplomado ĉe la supera lernejo.
La nova kurso enhavas ankaŭ interretan sistemon por ke la atribuado de la kursanoj al la korektantoj estas aŭtomata, laŭ lokaj kaj aĝaj kriterioj.

La sukceso de la kurso estas absolute granda: en 2002 la kursanoj estis 423 kaj 50 diplomiĝis. En 2003, ĝis la 9a de septembro, la aliĝintoj estis 550, kaj 38 diplomiĝis. La korektantoj ĝis nun estas 52.
Multaj estas la streboj de IEJ por ke la kursanoj kaj la diplomitoj
aktiviĝu.

La "diplomitoj" de kirek ricevas kiel donacon, jaran sendadon de la
revuo "L'Esperanto", tiel ke ili povas legi revuon en esperanto kaj informiĝi pri itala agado. Ili ricevas ankaŭ senpagan aliĝon al la Itala Kongreso de IEF, tiel ke ili povas ĝui esperantistan etoson.
Krome ili rajtas partopreni en la konkurso/loterio de IEJ kiu donacas
kiel premio senpagan partoprenon en la IJF (Internacia Junulara
Festivalo), unu el la plej gravaj kaj allogaj junularaj aran
ĝoj en
Eŭropo.


------------------------------------
Renato Corsetti, via del Castello, 1
IT-00036 Palestrina, Italujo
< renato.corsetti@esperanto.org >
------------------------------------


Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 03/03 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 03/03