Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informationen aus Deutschland

 

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

 

 

Tutlandaj Pedagogiaj Tagoj la 01.-03.10.2005 en Herzberg (Harz)

 

GEA kaj ILEI vokas al partopreno en TUTLANDAJ PEDAGOGIAJ TAGOJ en Germanio 01.-03.oktobro 2005 (kaj 2 senkostaj postkonferencaj tagoj 04.-05. oktobro) Herzberg am Harz

Rezervu vian lokon en la fakkursoj pri CSEH METODO (gvidos SABINE TRENNER, specialistino pri rektmetoda instruado) kaj pri SITUACIA KONVERSACIA INSTRUADO (gvidos STEFAN MACGILL, vicprezidanto de ILEI). (Nombro de partoprenontoj limigita!)

-Ĉu vi instruas E-on kaj estas scivolema pri aliaj METODOJj, aliaj INSTRUMATERIALOJ, instruhelpiloj? Venu kaj informiĝu, lernu de spertuloj!

-Ĉu vi mem verkis taŭgajn instrumaterialojn, kreis instruhelpilojn? Montru ilin al gekolegoj, ke ne ĉiuj devu inventi la radon denove!
-Ĉu vi estas sperta E-instruisto? Venu, kaj transdonu vian scion, rakontu pri viaj SPERTOJ!

-Ĉu vin interesas aliaj temoj? Venu, kaj lernu de fakulo pri varbado, kunlaboro kun la gazetaro! (Kurson gvidos ALFRED SCHUBERT, la estonta redaktoro de Esperanto aktuell.)
-Ĉu vi opinias, ke ĉio estas PERFEKTA koncerne E-instruadon en Germanio? Venu, kaj diskutu!
-Ĉu vi pensas, ke kunlaborante, kunigante fortojn eblus atingi pli multon? Kion vi mem povos fari por PLIBONIGI, plivastigi E-instruadon en Germanio? Ofertu vian helpon kaj ni dividu la    

  taskojn!
-Ĉu vi instruas E-on kaj mem ankoraŭ ne trapasis lingvoekzamenon? Ne timu, montru vian  scion en GEA/GEI aŭ UEA/ILEI EKZAMENOJ ! Mem spertu, kiun lingvonivelon la opaj   

  ekzamenoj postulas.

Eluzu la longan semajnfinon por plukleriĝi! Restu 2 kromajn tagojn SENKOTIZE!
Malaltaj kostoj por GEJ, GEA kaj ILEI-membroj - rabato por kontribuantoj laŭ interkonsento.

ALIĜDATO por la unua prezkategorio: 10.07.2005.

Zsofia Korody

*******************************************

*******************************************
Esperanto-instruado, biblioteko, muzeo je via servo:
Interkultura Centro Herzberg
D-37412 Herzberg/Harz
Grubenhagenstr. 6, Tel: +49/(0)5521-5983
www.ic-herzberg.de

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 02/05 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 02/05

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 03/05 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 03/05