Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informationen aus Deutschland

 

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

 

 

 

Loka Kongresa Komitato de la 90-a jubilea Universala Kongreso de Esperanto kaj Litova Esperanto-Asocio kore petas Vin ĉiujn plusendi tiun-ĉi bonvenigon al la plej diversaj internaciaj, regionaj, landaj, lokaj, fakaj kaj aliaj retlistoj, publikigi ĝin en la plej diversaj retgazetoj, disaŭdigi en radioj kaj televidoj, publikigi en laŭeble ĉiuj paperaj Esperanto-revuoj kaj gazetoj.

 

BONVENIGAJ VORTOJ DE PREZIDANTO DE LOKA KONGRESA KOMITATO DE LA 90-a
JUBILEA UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO, OKAZONTA LA 23-30-an DE
JULIO, 2005 EN VILNIUS

 Nome de Loka Kongresa Komitato de la 90-a jubilea Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos la 23-30-an de Julio, 2005 en ĉefurbo de Litovio Vilnius, mi havas honoron kaj respondecon bonvenigi Vin ĉiujn al Litovio por partopreni en tiu ĉefa ĉiujara internacia esperantista manifestacio. Tamen tiu-ĉi kongreso ne estos vica - ĝi estos jubilea, ĉar la 90-a, kaj multe pli grave - ĝi okazos post 100 jaroj post la unua Universala Kongreso de Esperanto,
okazinta en 1905 en Boulogne-sur-Mer. Do, en Vilnius ni kune festos 100 jarojn de Universalaj Kongresoj, 100 jarojn de egalrajta kaj demokratia internacia komunikado, 100 jarojn de aktiva dialogo inter kulturoj. Gravas ankaŭ tio, ke sekvontjara Universala Kongreso okazos en la lando, kiu estas tiel forte ligita kun vivo kaj agado de la kreinto de Esperanto d-ro Ludoviko ZAMENHOF kaj kun ekesto de Esperanto ĝenerale kaj kie estas tradicie forta Esperanto-movado .
Litovio jam delonge meritas Universalan Kongreson, tamen pro historiaj kaŭzoj nur nun esperantistoj el ajna angulo de la mondo povos veni al siaj radikoj, al sia hejmo.
Litovio nur antaŭ 15 jaroj reaperis sur la mondmapo. Nun ĝi energie kaj vigle evoluas kaj kuraĝe eniras tutmondan komunumon. Tamen ĝi havas longan historion, antikvan lingvon, unikan kulturon, belegan naturon. Ĝia ĉefurbo Vilnius estas malnova kaj samtempe moderna multnacia kaj multkultura Eŭropa urbo, kiu famas pro sia unika malnova urboparto, pro nuna impeta kaj rapidega evoluo, pro toleremo al ĉiuj kulturoj, nacioj, lingvoj, pro gastamaj kaj bonvolemaj homoj. Nian ĉefurbon nun ofte oni nomas simbolon de nova Eŭropo. Loka Kongresa Komitato kaj Litova Esperanto-Asocio faras multe jam nun kaj faros ĉion eblan estonte, ke la Universala Kongreso en Vilnius , kiel jubilea tutmonda esperantista forumo, estu ankaŭ eksterordinare grava, interesa, utila kaj memorinda evento por Vi ĉiuj. Ni kune helpe de Litovia Registaro, urba municipo de Vilnius kaj aliaj litovaj ŝtataj instancoj strebos, ke Vi ĝuu la urbon, la landon, la kongreson kaj ke Vi ekhavu dum la kongreso la plej belajn impresojn pri Via gastado en Litovio. Ni en Litovio konsideras Universalan Kongreson de Esperanto kiel eventon de nacia graveco kaj dediĉos ĉiujn niajn fortojn kaj kapablojn por sukcesigi ĝin. Ni deziras, ke ankaŭ laŭ kvanto de partoprenantoj tiu-ĉi kongreso estu rekorda. Por litovaj esperantistoj venonta Universala Kongreso estas kaŭzo ankaŭ por ĝenerale progresigi litovan Esperanto-movadon ĉiudirekten.

Do, bonvenon al Vilnius, bonvenon al Litovio. Ni kune fortigu nian solidarecon, progresigu nian movadon, studu ĝiajn problemojn.

Povilas JEGOROVAS
Prezidanto de Loka Kongresa Komitato
Prezidanto de Litova Esperanto-Asocio
 

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 02/04 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 02/04