La programo de la dua Balta Esperanto-Forumo
 


La 2a Balta Esperanto-Forumo okazos 17–22 jul 2003 en Olsztyn (Pollando). Ĝin kunorganizas Varmia-Mazuria Esperanto-Societo kaj La Ondo de Esperanto.

17 jul 2003. Ĵaŭdo
9h00 Alveno, registriĝo, loĝigo, libroservo
13h00 Tagmanĝa paŭzo
14h30 Organiza kunveno (Marian Zdankowski)
15h00 Olsztyn (Elżbieta Frenszkowska)
15h30 Slavaj influoj en Esperanto (Aleksander Korĵenkov)
16h30 Paŭzo
17h00 Esperanto-vortaroj en la reto (Witold Czerwiński)
18h00 FREŜO-1 (Marian Zdankowski)
20h00 Interkona vespero ĉe fajro (kun kolbasetoj kaj biero)

18 jul 2003. Vendredo
9h00 Matenmanĝo, foriro al la urbocentro
11h00 Malfermo [en la urbodomo]
12h00 Gazetara konferenco
13h00 Tagmanĝa paŭzo
14h30 UEA de problemoj al krizo: Diskutrondo (Aleksander Korĵenkov)
15h30 Solidareco en Kaliningrad: Historio de unu organizo (Alen Kris)
16h30 FREŜO-2 (Marian Zdankowski)
18h00 Pola vespero en la regionstila restoracio Karczma Warmińska
(Gietrzwald)

19 jul 2003. Sabato
9h00 Matenmanĝo
10h00 Vizitado de la skanzeno en Olsztynek
14h00 Tagmanĝa paŭzo
16h00 Diskutrondo pri la Esperanta gazetaro (Aleksander Korĵenkov)
17h00 La muelisto de Sansouci — Prusujo sen legendoj (Wolfgang Kirschstein)
18h00 Rusa Novelaro: lanĉo de nova libro (Halina Gorecka, Aleksander
Korĵenkov)
20h00 Vizitado de artaj aranĝoj en la urbocentro

20 jul 2003. Dimanĉo
9h00 Matenmanĝo
10h00 Piedekskurso en la urbocentro
13h00 Tagmanĝa paŭzo
14h30 Identeco en nacia, eŭropa kaj internacia niveloj (Zbigniew Galor)
15h30 Interkultura edukado per Esperanto kaj la angla (Ilona Koutny)
16h30 Paŭzo
17h00 30 minutoj kun Halina Gorecka
17h30 30 minutoj kun Aleksej Birjulin
18h00 FREŜO-3
19h00 Vespermanĝa paŭzo
20h00 Orgena koncerto en la katedralo

21 jul 2003. Lundo
9h00 Matenmanĝo
10h00 Seminario pri kunlaboro en Baltio (Edward Kozyra)
11h00 Siberio hodiaŭ (Aleksej Birjulin)
12h00 Fundamenta Krestomatio — 100 jaroj (Halina Gorecka)
13h00 Tagmanĝa paŭzo
14h30 La Tajdo de Nikolao Ĥoĥlov — 75 jaroj (Aleksander Korĵenkov)
15h30 30 minutoj kun Sten Johansson
16h00 30 minutoj kun Ilona Koutny
16h30 Paŭzo
17h00 Libroservo (Halina Gorecka)
19h00 Adiaŭa vespero en restoracio Kolorowa kun ĵaz-bando

22 jul 2003. Mardo
9h00 Matenmanĝo
10h00 Libera tribuno (Marian Zdankowski)
11h00 La lasta kunveno. Fermo (je 12h00)

Pliajn informojn pri la Forumo legu en
http://Esperanto.Org/Ondo/Ind-bef.htm

----------
La Ondo de Esperanto / Sezonoj / Balta Esperanto-Forumo
Halina Gorecka / Aleksander Korzhenkov
Adreso: RU-236039 Kaliningrad, p.k. 1248, Ruslando
Retadreso:
sezonoj@gazinter.net
http://Esperanto.Org/Ondo
Telefono: (0112) 566033

 

 

Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informatiomnen aus Deutschland

 

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

 

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 02/03 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 02/03