Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informationen aus Deutschland

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

Internacia Metodika Semajno/Semajnfino

 

PROFUNDIGI LA PEDAGOGIAJN KONOJN
 

 

Post la sukceso de la unua metodika semajno, la Interkultura Centro denove kunvokas Internacian Metodikan Semajnon en la mezepoka urbo Herzberg am Harz (Germanio), oficiale nomita Esperanto-urbo. La datoj estas: de la 29-a de junio ĝis la 7-a de julio 2007, sed la rapidemuloj povas elekti la solan semajnfinon de la 29-a de junio ĝis la 1-a de julio.

Dum la Seminario -kiu celas la praktikan pliprofundigon de la pedagogiaj kaj lingvoinstruaj lertoj kaj konoj de E-instruistoj, -instruantoj kaj -klubgvidantoj- la partoprenantoj trejniĝos pri kernaj aspektoj de moderna lingvoinstruado, okupiĝos pri lingvopolitikaj demandoj kaj pri la novaj normoj de la Komuna Eŭropa Referenckadro..

Ne temos pri prelegoj

Ne temos pri sinsekvo de prelegoj, sed pri kunagado en etaj grupoj, prezento kaj observado de provlecionoj, k.s. Tial, la seminarianoj devos posedi minimume meznivelan lingvoscion de Esperanto kaj preti je aktiva kunlaborado.
La aranĝon gvidos Zsofia Korody, Katalin Kovats (ambaŭ el Hungario) kaj Sylvain Lelarge (Francio) de www.edukado.net
Por informoj kaj aliĝoj konsultu:
http://ic-herzberg.de

--

 

*******************************************

Esperanto-instruado, biblioteko, muzeo je via servo:
Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg
D-37412 Herzberg/Harz, la Esperanto-urbo
Grubenhagenstr. 6, Tel: +49/(0)5521-5983
www.ic-herzberg.de

(kun fotoalbumo)

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 01/07 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 01/07