Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informationen aus Deutschland

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

 

Esperanto-Urbo Informilo 2007/01

Esperanto-Urbo Herzberg, Germanio 04.01.2007

- Germana Esperanto-Asocio - Filio por Klerigado kaj Kulturo
- Klerigcentro de ILEI

Esperanto-Urbo  Informilo   2007/01

Karaj geamikoj!

Ni deziras al vi tutkore sanan kaj sukcesan jaron 2007 - ankaŭ je nomo de urbestro Gerhard Walter!

Kelkaj novaĵoj:
1. Refreŝigita hejmpaĝo de:
a.) Herzberg
http://www.herzberg.de kun abundaj informoj en Esperanto pri la urbo, regiono, historio, vidindaĵoj, legendoj, ktp.
b) Interkultura Centro Herzberg
http://ic-herzberg.de enhavas jam ankaŭ germanlingvajn informojn kaj Programkalendaron 2007 en ambaŭ lingvoj.

    (Laŭ peto ni volonte sendos ankaŭ stokon al  vi paperforme per poŝto.) Bonvolu rigardi ankaŭ nian Fotoalbumon pri FAME-premio, TORPEDO 2, novaj ZEO-j, GEFA-kongreso, ktp!

2. Resumo de jaro 2006:
- ni sukcese plenumis ĉiujn lingvokursojn, klerigkursojn, seminariojn, konferencojn, renkontiĝojn ktp. planitajn por 2006
- ni fariĝis oficiala Filio de GEA por klerigado kaj kulturo
- ni funkcios kiel ILEI-klerigcentro por instrukapabligado
- aperis 50 gazetartikoloj (averaĝe 1 semajne) ofte kun fotoj pri Esperanto, E-rilataj eventoj en la regiona gazetaro

3. Ĝemelurba projekto: okazis pluraj vizitoj dum la jaro.
En decembro pli ol 50 Esperantistoj festis la Zamenhof-feston en nia pola ĝemelurbo Gora.
En Herzberg kunvenis ĉirkaŭ 35 personoj. En ambaŭ urboj la E-on lernantaj infanoj kontribuis al la programo.

4. Instruado:
a) En Gora 70 personoj (gelernantoj kaj instruistoj) lernas Esperanton.
b) En Herzberg 33 infanoj lernas E-on en la bazaj lernejoj. De sekva semajno ni komencos 4 E-kursojn en la loka gimnazio kun ĉirkaŭ 40 partoprenantoj. Baldaŭ ni trejnos la unuajn urbajn  

    dungitojn kaj turismajn gvidantojn!
c) Ni organizos Someran Arbaran Lernejon (SALO 2) kun gelernantoj el Herzberg kaj Gora inter 28 julio - 11 aŭgusto 2007 en Herzberg-Sieber (belega montara vilaĝo). Ankaŭ aliaj  

    eksterlandaj infanaj grupoj laŭ ege favoraj kondiĉoj povos partopreni!

5. Amikaro Esperanto-Urbo:
a) Novulino en nia teamo estas konata hungara E-aktivulino Veronika Acsadi!
b) Subtenu la planojn disvastigi Esperanton, famigi Esperanto-urbon, fariĝu kunlaboranto, subtenanto, porokaza aŭ konstanta helpanto! (Bonvolu legi menupunkton: Alvoko por helpo ĉe  

     http://ic-herzberg.de.
c) Novjara mesaĝo de Esperanto-urbestro Gerhard Walter: Venu kaj montru, kion vi resp. ni kune kapablas fari rilate al Esperanto-urbo!
    Bonvenon al Herzberg kiel turisto, seminaria partoprenonto, vizitonto, enloĝonto, volontulo, ktp.

Peter Zilvar       Otto Kern       Zsofia Korody

*******************************************

Esperanto-instruado, biblioteko, muzeo je via servo:
Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg
D-37412 Herzberg/Harz, la Esperanto-urbo
Grubenhagenstr. 6, Tel: +49/(0)5521-5983
www.ic-herzberg.de

(kun fotoalbumo)

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 03/06 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 03/06