Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informationen aus Deutschland

 

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

 

 

Fakseminario pri bibliotekoj, arkivoj kaj kolektaĵoj

-- Estimataj,

Ni kore invitas vin al la fakseminario pri bibliotekoj, arkivoj kaj al la Tago de kolektantoj.
Rimarkinte la bezonon por informiĝi pri la laboroj, materialoj, kolektaĵoj de E-bibliotekoj, arkivoj, E-domoj, privataj kolektantoj, en 2005 la unuan fojon ni iniciatis fakseminarion por la aktivuloj resp. reprezentantoj. La unua fakseminario (sub gvido de d-ro. sc. Detlev Blanke) donis multajn pozitivajn impulsojn por la partoprenintoj.
Konstanta interagado (inter asocioj, privatuloj kaj ŝtataj bibliotekoj) estas bezonata por trovi komunan bazon por konservado, katalogado (papere kaj elektronike), interŝanĝado.
Arkivoj kaj bibliotekoj estas tre gravaj metiejoj por la plua sukceso de nia movado.

Ĉi-jare kiel ĉefpreleganton ni invitis Marcus Sikosek el Nederlando.

Gravaj priparolendaj temoj povos esti ekz:
1) Kiel arkivoj kaj bibliotekoj povos helpi unu al la alia?
2) Unuecigo (akordigo) de la ordigsistemoj.
3) Taŭgaj storigsistemoj, troveblecoj kaj servoj por legantoj, uzantoj.
4) Problemoj de specialaj E-kolektaĵoj, ekz. glumarkoj, filatelaĵoj, afiŝoj, pingloj, insignoj, fotoj, diapozitivoj, sonmaterialoj.
5) Kiuj katalogoj kaj kiel povas helpi?
6) Nova ampleksa libro kun ĉiuj arkivoj kaj bibliotekoj.
7) Viaj urĝaj fakbezonoj kaj tem-propronoj.

Ĉi tie vi trovas provizoran programskizon. Bonvolu proponi vian prelegtemon, titolon, alian formon de kontribuaĵo, indikante la bezonatan tempon, apartajn dezirojn.
Tiel ni baldaŭ povos finpretegi la detalan programon.

Bonvolu informi pri tiu kunveno ankaŭ aliajn gekolegojn, kolektantojn, ktp.
Anticipe ni dankas por via tuja aliĝo.

(Al eksterlandanoj ni povos helpi per konsiloj rilate al kunveturebleco, favoraj biletoj).

Amikajn salutojn

Zsofia Korody   Peter Zilvar    Otto Kern

*******************************************
Esperanto-instruado, biblioteko, muzeo je via servo:
Interkultura Centro Herzberg
D-37412 Herzberg/Harz
Grubenhagenstr. 6, Tel: +49/(0)5521-5983
www.ic-herzberg.de

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 01/06 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 01/06