Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informationen aus Deutschland

 

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

 

 

E-lingvaj vojmontriloj en Herzberg: rezulto de persista varbagado
 

Kiel ni atingas, ke pli kaj pli da homoj havas informojn pri Esperanto kaj nun jam eĉ oficialaj vojmontriloj montras la vojon al nia Esperanto-Centro?

Karaj legantoj!
Jen resumaj informoj pri niaj varbagadoj en Herzberg kaj ĉirkaŭaĵo dum la lastaj monatoj:

Konstante okazas dialogo kun la urbdomaj dungitoj kaj kunordigante nian agadon kun la urbaj instancoj (urbestro, funkciuloj), ni sukcesis vaste varbi:
1) ni fiksis pli ol 100 varbafiŝojn dise en la urbo,
2) pli ol 1.500 flugfoliojn pri lingvo Esperanto kaj nian jarprogramon ni disdonis en dompoŝtkestojn,
3) ĉiuj aktivaj asocioj en Herzberg (kaj en siaj vilaĝoj: Pöhlde, Scharzfeld, Lonau kaj Sieber) kaj la surlokaj hoteloj, pensionoj ricevis informleteron kun lernolibreto de s-ro Schiffer,
4) ni informis en la lernejoj, ekzemple en la regiona gimnazio ĉeestis ĉirkaŭ 80 geinstruistoj kaj reprezentantoj de la gepatroj, ktp.
5) regule aperas diversspecaj gazetartikoloj (ofte kun fotoj) en la regiona gazeto (en la unuaj dek semajnoj de 2006 jam 12 artikoloj),
6) unufoje monate ni invitas la ne-esperantistan publikon al la germanlingvaj prelegoj de la Interkulturaj Vesperoj. Pri tio informoj troveblas ankaŭ inter la kulturprogramoj de la urba retpaĝaro,
7) la pilotprojekto (uzi Esperanton kiel pontlingvon por la civitanoj kaj asocioj) inter la ĝemelurboj Herzberg kaj Gora estas en bona evoluado. Ni havas abundan tutjaran programon, ekzemple     inter la 11a - 13a de aprilo 2006 venos delegacio kun 5 Esperanto-geinstruantoj el Gora,

NOVAĴO:
8) lastan ĵaŭdon kaj vendredon (16./17.03.06) la urbo transdonis al ni kaj ni fiksis en Herzberg 8 vojmontrilojn kun la teksto "Esperanto-Centro", de la stacidomo tra la urbocentro ĝis Grubenhagen strato! Ni dankas ankaŭ al GEA pro la ĉi-rilata financa subteno.

Kelkajn fotojn pri tiu unika evento kaj pri la novaj vojmontriloj vi trovos sur nia hejmpaĝo aŭ rekte ĉe:
http://fotos.web.de/interkultura-centro/vojmontriloj

Bonvenon al "Koromonto", trovu vian vojon al nia centro laŭ la Esperantlingvaj vojmontriloj!

Pluaj informoj sekvos.
Amikajn salutojn

ekzemple    Zsofia   Marika    Harald     Kuba    Matthias  Otto   Petro


*******************************************
Esperanto-instruado, biblioteko, muzeo je via servo:
Interkultura Centro Herzberg
D-37412 Herzberg/Harz
Grubenhagenstr. 6, Tel: +49/(0)5521-5983
www.ic-herzberg.de

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 01/06 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 01/06