Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informationen aus Deutschland

 

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

 

Invito prelegi ĉefe por ne-eŭropanoj kaj ne-nordamerikanoj

UEA INVITAS PRELEGI EN LA FLORENCA IKU-SESIO


 

Dum la 91-a UK en Florenco okazos la 59-a sesio de Internacia Kongresa Universitato, kie rajtas lekcii universitataj profesoroj kaj personoj kun simila kvalifiko.

UEA nun invitas tiajn personojn rete aŭ papere prezenti siajn proponojn pri prelegoj al la sekretario de la IKU-komisiono,

 

prof. dr-o Christer Kiselman

Poŝtkesto 480

SE-751 06 Uppsala

Svedio

 

plej laste 2006-01-31.

Okazos ankaŭ studsesio de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) kunlabore kun UEA.  Membroj de AIS povas samtempe proponi kursojn, kies unua lekcio povus esti parto de IKU.

Propono enhavu:

(1) mallongan (ĉ. duonpaĝan) resumon de la prelego en Esperanto

(2) koncizan (ĉ. duonpaĝan) biografieton kun persona bibliografio

kaj

(3) foton taŭgan por publikigo.

Aparte bonvenaj estos prelegoj rilataj al la kongresa temo, kiu estas "Lingvoj, kulturoj kaj edukado al daŭrigebla evoluo".  La samo validas por junaj kandidatoj kaj tiuj kiuj ankoraŭ ne prelegis en iu IKU.

Ĉiu preleganto devas esti kongresano kaj mem zorgi pri sia aliĝo. Prelego estos rekompencita per modesta honorario.  Ĉiu proponinto estos informita pri la decido de la Estraro de UEA plej laste 2006-04-15 kaj, kaze de akcepto, sendu sian tekston al la Centra Oficejo plej laste 2006-05-31.  Pliaj detaloj troviĝas en la IKU regularo, rete konsultebla ĉe
http://uea.org/dokumentoj/iku_regularo.html .

                        *****


------------------------------------
Renato Corsetti, Via del Castello, 1 
IT-00036 Palestrina, Italujo
-------------------------------------

 

 

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 01/06 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 01/06

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 02/06 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 02/06