I  N  V  I  T  O

                                                                  

 95 jarojn Esperanto en Rostock

 

 


                                                              

 

La festkunveno okazos de 5a – 7a de septembro 2003

 

      Nia provizora programo:

 

      vendredo la 05an de septembro 2003.

      posttagmeze:   akcepto de la partoprenantoj en hotelo „Nordland“

      vespere (20.00 horo):  interkona vespero kun prelegoj.

 

      sabato, la 06an de septembro 2003

10.00 –12.00 horo, festaranĝo en gastejo „Ratskeller“ de urbocentro en Rostock

(prelegos dro. D. Blanke, prezidanto de “Gesellschaft für Interlinguistik”),

12.00 – 13.00 horo, tagmanĝo en sama gastejo,

      per ŝipo al la “Internacia Ĝardenkultura Ekspozicio” -IGA-       

      18.00 – 20.00 horo, vespermanĝo kaj  kultura programo.

 

      dimanĉo, la 07an de septembro 2003

      10.30 ĥoro   „Petri-kirko, (preĝejo)“ kun belega rigardo al Rostock,

      vizito de „ŝipvetura-muzeo“ de Rostock.

 

13.00 horo, la komuna tagmanĝo en gastejo “Fischers Fritze” en ĉefa stacidomo  finigos nian festkunvenon.

 

  Tranokton vi bonvolu mem mendi en la hotelo „Nordland“ ĝis 20an de julio 2003

  La prezoj por unu nokto kun matenmanĝo:

         40 EUR po persono en dulita ĉambro,

                   25 EUR krompago por unu persono en unu ĉambro.

 

      En la hotelo „Nordland“ okazas ĝis marto 2003 renovigo, poste ĝi apartenos

      al „Steigenberger Hotel Sonne“. Tial bonvolu mendi por hotelo „Nordland“

      al tiu adreso: 

      Steigenberger Hotel Sonne, Neuer Markt 2, 18055 Rostock

      Tel.: 0381 / 4973155.

 

aliĝo je la kunveno:

Magret Schattenberg, Bremer Str.6, 18057 Rostock

tel.: 0381 / 2006227     e-mail: magretS@web.de

 

Laŭ deziro ĉiu ricevos iom antaŭ la kunveno precizan programon (bv. sendi al mi afrankitan leteron kun via adreso).

 

 

 

Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informatiomnen aus Deutschland

 

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

 

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO”  - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“